Ústav českých dějin FF UK

Ústav světových dějin FF UK

Centrum pro studium středověku FF UK

Vás srdečně zvou na kolovium

Šlechta a města ve středověku 

studentské kolokvium - 26. září 2017, FF UK v Praze

   místnost č. 200

V říjnu 2017 uplyne pět set let od vydání tzv. Svatováclavské smlouvy, dokumentu, který měl za cíl urovnat téměř dvě desetiletí trvající konflikt mezi městy a šlechtou. V roce 1500 bylo vydáno tzv. Vladislavské zemské zřízení, které významným způsobem protežovalo hospodářské aktivity nově se ekonomicky emancipující šlechty, a zasahovalo tak do tradičních práv městského stavu, palčivou otázkou bylo zejména právo na vaření piva a právo hlasu na zemském sněmu. Následoval spor mezi oběma stavy, který se projevoval i násilnými střety. V roce 1517 byla uzavřena smlouva, která znamenala jistý kompromis mezi oběma stranami, zároveň však umožnila šlechtě dále se na poli hospodářském rozvíjet. Kolokvium si klade za cíl prezentovat různé aspekty vztahů šlechty a měst ve středověku a představit je v širším kontextu 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY 

V PRAZE

náměstí Jana Palacha 2, Praha 1

svatovaclavskasmlouva@gmail.com
Mgr. Jan Malý (ÚSD FF UK)

Mgr. Jan Boukal (ÚČD FF UK)