PROGRAM KOLOKVIA

PROGRAM KOLOKVIA


 

9:00 - zahájení kolokvia

9:30 - 12:00     Od Vladislavského zřízení po Svatováclavskou smlouvu

Jan BOUKAL - Jan MALÝ, Čechy a Evropa na konci středověku - úvodní referát                             Tobiáš JIRSÍK, Obešli by se páni z Koldic bez svých měst?                                                                 Veronika KULHÁNKOVÁ, Půta Švihovský z Rýzmberka - zastánce nebo odpůrce měst?

Coffee break

Zdeněk MUŽÍK, Královská města na sněmech po vydání Vladislavského zemského zřízení         Matouš VANČA, Veliké strašidlo, Herodes a mrcha ohyzdná. Mistr Jan Pašek z Vratu jako archetypální padouch v kontextu soudobých stavovských a konfesních konfliktů                               Diskuze

Přestávka na oběd

14:00 - 18:30     Šlechta a města v českých zemích a v evropských dimenzích 

Stanislav VOHRYZEK, Poddanská města a městečka na Jihlavsku do husitských válek                   Jan BOUKAL, Město Cheb a česká šlechta v 15. století                                                                         Veronika VEČEŘOVÁ, Prachatice a Rožmberkové v pozdním středověku                                           Diskuze 

Coffee break

Jan MALÝ, "A přísaháme, že budeme ctít práva této komuny." Londýn v roce 1191                              Anna KOŠÁTKOVÁ, Erbouwen hiez Vavianâ und wart Wiennâ genant. Dějiny Vídně do 13. století očima Janse Enikela                                                                                                                               Zuzana BOLERAZKÁ, Lutyšský biskupský elekt dobývá Lutych. Příspěvek ke vztahům středověkých měst a vládnoucích elit v oblasti dnešní Belgie a Nizozemska                                     Diskuze 

Coffee break

Jan ŠKVRŇÁK, Stratifikace moravské středověké šlechty podle obvěnění                                           David KOZLER,  Byl otec kancléře Prokopa z Rabštejna a humanisty Jana z Rabštejna žateckým konšelem? Příspěvek k bádání o usazování šlechty v českých městech v pozdním středověku       Závěrečná diskuze 

18:30     Ukončení kolokvia

 


Změna programu vyhrazena.